มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น “ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

คณะทำงานวิจัยโครงการ “ทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย: ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อคณะทำงาน ฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากหลาย ๆ ฝ่ายและดำเนินการนำเสนอต่อภาครัฐในการการจัดการนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย อันจะนำประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex ด้วยการคลิก Link สำหรับเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ https://mahidol.webex.com/meet/nipawan.thi

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/2HNir1qgstSnSLZi6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce