Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น “ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

คณะทำงานวิจัยโครงการ “ทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย: ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อคณะทำงาน ฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากหลาย ๆ ฝ่ายและดำเนินการนำเสนอต่อภาครัฐในการการจัดการนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย อันจะนำประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex ด้วยการคลิก Link สำหรับเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ https://mahidol.webex.com/meet/nipawan.thi

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/2HNir1qgstSnSLZi6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce