มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น “ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

คณะทำงานวิจัยโครงการ “ทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย: ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อคณะทำงาน ฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากหลาย ๆ ฝ่ายและดำเนินการนำเสนอต่อภาครัฐในการการจัดการนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย อันจะนำประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex ด้วยการคลิก Link สำหรับเข้าประชุมออนไลน์ได้ที่ https://mahidol.webex.com/meet/nipawan.thi

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/2HNir1qgstSnSLZi6

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce