มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 19

หอการค้าจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2018 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปี มีเพียง 1 ครั้ง เพือส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเพื่อเป็นการส่งเสิรมการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนจังหวัดตากพร้อมกับสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งเยี่ยมชมเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) โดยในปีที่ผ่านมามีผู้สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ประมาณ 1,500 ซึ่งปีนี้เส้นทางการปั่นจะปั่นถึงทางเชื่อมถนนสายเอเชียงระหว่างเส้นทางที่เคยใช้เป็นการค้าหลักในอดีต (ทางแยกขึ้นก๊อกกะเร็ก)

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด โทร.055-564132, 088-2781299, 086-4481131

ดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครทางเว็ปไซต์ www.takchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce