Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis รุ่นที่ 2

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis ภายใต้ครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดดำเนินการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มอบคมตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cs.science.cmu.ac.th/nondegree หรือเบอร์โทร 053 943414-16 ต่อ 103

จึงขอเชิญท่านสมาชิกหอการค้าฯ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้น!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce