มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis รุ่นที่ 2

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis ภายใต้ครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดดำเนินการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มอบคมตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cs.science.cmu.ac.th/nondegree หรือเบอร์โทร 053 943414-16 ต่อ 103

จึงขอเชิญท่านสมาชิกหอการค้าฯ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้น!!!

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce