Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis รุ่นที่ 2

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ Intelligent Data Analysis ภายใต้ครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดดำเนินการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มอบคมตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cs.science.cmu.ac.th/nondegree หรือเบอร์โทร 053 943414-16 ต่อ 103

จึงขอเชิญท่านสมาชิกหอการค้าฯ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้น!!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce