Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564

📢📢ประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน
📍เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564 ขยายตัว

⭐ด้านอุปทาน…ขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ

⭐ด้านอุปสงค์…หดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐ

⭐ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม…อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น
📍📍รายละเอียดรายฉบับเต็ม คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1VPM-UBHbtZABNy7MGayUjy1bbtVUU2M8/view?usp=sharing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce