ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564

📢📢ประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน
📍เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564 ขยายตัว

⭐ด้านอุปทาน…ขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ

⭐ด้านอุปสงค์…หดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐ

⭐ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม…อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น
📍📍รายละเอียดรายฉบับเต็ม คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1VPM-UBHbtZABNy7MGayUjy1bbtVUU2M8/view?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce