ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564

📢📢ประชาสัมพันธ์ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการลงทุน
📍เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564 ขยายตัว

⭐ด้านอุปทาน…ขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ

⭐ด้านอุปสงค์…หดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐ

⭐ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม…อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น
📍📍รายละเอียดรายฉบับเต็ม คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1VPM-UBHbtZABNy7MGayUjy1bbtVUU2M8/view?usp=sharing

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce