นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เผยความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางรถไฟนั้น มีการดำเนินการก่อสร้างไปมากกว่า 50% เกิดจากการเคลียร์พื้้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างงานดินตัด และงานก่อนสร้างแปลงทดสอบรวมถึงงานปักหมุดเพื่อทำหลักฐานในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ด้านการก่อสร้างมีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามกำหนดการอย่างแน่นอน

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *