Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

พื้นที่สร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน คืนหน้า 50%

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เผยความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางรถไฟนั้น มีการดำเนินการก่อสร้างไปมากกว่า 50% เกิดจากการเคลียร์พื้้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างงานดินตัด และงานก่อนสร้างแปลงทดสอบรวมถึงงานปักหมุดเพื่อทำหลักฐานในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ด้านการก่อสร้างมีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามกำหนดการอย่างแน่นอน

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce