สำหรับ”โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองพิษณุโลก” เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของหัวเมืองต่างๆ (เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น และนครราชศรีมา) ในอนาคต ล่าสุด สนข.เผยความคืบหน้าว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการซึ้งใช้เวลา ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2561 รวม 14 เดือน ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาร่วมความึคิดเห็นของปชช. ไปแล้ว 2 ครั้ง ผลสรุปคืือมีการจะสร้าง ระบบผสมระหว่างรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) และรถโดยสารประจำทาง แบ่งเป็นการดำเนินงาน 2 ระยะ ได้แก่

1 เปิดให้บริการ 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 83.5 กม. มีทั้งหมด 105 สถานนี วงเงินลงทุน 2,607 ล้านบาท

2 เปิดให้บริการเพิ่มอีก 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 30.1 กม. มี 42 สถานี วงเงินลงทุน 643 ล้านบาท

 

 

ที่มา: เชียงใหม่นิวน์   #ThailandSkyline
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนเมืองพิษณุโลก
:goo.gl/t9n7Jegoo.gl/G4XfvC

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *