พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
ในโอกาสนี้ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) กับหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce