พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
 
 
ในโอกาสนี้ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) กับหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce