พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “จับคู่ กู้เงิน” ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการเงิน ประชุมกำหนดจัดกิจกรรม”จับคู่ กู้เงิน” ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMED Bank), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) , ธนาคารออมสินภาค 8 , ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ , สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง จังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดจัดกิจกรรมคลีนิคการเงินเพื่อธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจรายย่อย “จับคู่กู้เงิน”
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce