Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “จับคู่ กู้เงิน” ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการเงิน ประชุมกำหนดจัดกิจกรรม”จับคู่ กู้เงิน” ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMED Bank), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) , ธนาคารออมสินภาค 8 , ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ , สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง จังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดจัดกิจกรรมคลีนิคการเงินเพื่อธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจรายย่อย “จับคู่กู้เงิน”
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce