พลังงานสะอาด พลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA Digital Transformation

พลังงานสะอาด พลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี 
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨
.
 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 20:00 – 21:00 น.
.
ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต”
โดย คุณรฐกฤษ ใยดี กรรมการรองเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
.
ผ่านระบบออนไลน์ https://dta.news/gccc24082022
.
ติดตามข่าวสารจาก Digital Talent Academy ได้ที่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce