Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คลังสนับสนุนพร้อมเพย์ สร้างเงินสะพัดกว่า 3.7 แสนล้านบาท

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งรัดการติดตั้งเครื่อง EDC ให้ครบ 500,000 เครื่องตามเป้าหมาย หลังจากร้านค้าติดตั้งได้แล้ว 140,000 ราย รวม 480,000 เครื่อง นับว่าร้านค้าหนึ่งแห่งติดตั้งได้หลายเครื่องยังต้องส่งเสริมติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้ QR-Code หลังจากหน่วยงานรัฐติดอุปสรรคเงื่อนไขช่วงที่ผ่านมา ยืนยันว่าเดือนมีนาคมนี้ ติดตั้งเสร็จ 18,000 เครื่องกับทุกส่วนราชการ สำหรับการลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ 37 ล้านบัญชี ตั้งแต่เริ่มโครงการพบว่า จำนวนครั้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตโดยเฉลี่ยต่อเดือนขยายตัวในอัตราสูง ทำให้การใช้จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ สร้างเงินสะพัดในระบบทั้งหมด 370,000 ล้านบาท 

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันแรกเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมอาชีพ มาตรการช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 จึงต้องการให้ชาวบ้านลงทะเบียนทั้งธนาคารออมสิน ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานรัฐ ในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อรับเงินสวัสดิการผ่านบัตรเพิ่มอีก 100-200 บาทต่อเดือน เพื่ออบรมให้ความรู้ทั้งด้านอาชีพหลากหลาย ช่างประจำตำบล การเข้าถึงแหล่งทุน การสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ทำประกันรายย่อย 200 บาท โดยวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนเตรียมเรียกประชุมผู้บริหารทุกกระทรวงเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ทำความเข้าใจโครงการไทยนิยม ช่วยเหลือรายย่อยทิศทางเดียวกัน เพราะกำหนดเป็นตัวชี้วัด KPI ของส่วนราชการ เพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

ที่มา:MGRonline

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce