Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คลังสนับสนุนพร้อมเพย์ สร้างเงินสะพัดกว่า 3.7 แสนล้านบาท

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งรัดการติดตั้งเครื่อง EDC ให้ครบ 500,000 เครื่องตามเป้าหมาย หลังจากร้านค้าติดตั้งได้แล้ว 140,000 ราย รวม 480,000 เครื่อง นับว่าร้านค้าหนึ่งแห่งติดตั้งได้หลายเครื่องยังต้องส่งเสริมติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้ QR-Code หลังจากหน่วยงานรัฐติดอุปสรรคเงื่อนไขช่วงที่ผ่านมา ยืนยันว่าเดือนมีนาคมนี้ ติดตั้งเสร็จ 18,000 เครื่องกับทุกส่วนราชการ สำหรับการลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ 37 ล้านบัญชี ตั้งแต่เริ่มโครงการพบว่า จำนวนครั้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตโดยเฉลี่ยต่อเดือนขยายตัวในอัตราสูง ทำให้การใช้จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ สร้างเงินสะพัดในระบบทั้งหมด 370,000 ล้านบาท 

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันแรกเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งความจำนงค์เข้าอบรมอาชีพ มาตรการช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 จึงต้องการให้ชาวบ้านลงทะเบียนทั้งธนาคารออมสิน ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานรัฐ ในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อรับเงินสวัสดิการผ่านบัตรเพิ่มอีก 100-200 บาทต่อเดือน เพื่ออบรมให้ความรู้ทั้งด้านอาชีพหลากหลาย ช่างประจำตำบล การเข้าถึงแหล่งทุน การสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ทำประกันรายย่อย 200 บาท โดยวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนเตรียมเรียกประชุมผู้บริหารทุกกระทรวงเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ทำความเข้าใจโครงการไทยนิยม ช่วยเหลือรายย่อยทิศทางเดียวกัน เพราะกำหนดเป็นตัวชี้วัด KPI ของส่วนราชการ เพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

 

ที่มา:MGRonline

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!