ผลกระทบของ Green Transition ต่อภาคเศรษฐกิจจริง ใครได้ ใครเสีย ❓

หากไทยไม่มีการทำนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation policy) จะมีความเสี่ยงเชิงกายภาพ (Physical risk) สูงเป็นลำดับที่ 4 จาก 48 ประเทศ และมีความสามารถในการรับมือค่อนข้างต่ำ อยู่ในอันดับที่ 39 จาก 48 ประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2591 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ของไทยอาจจะลดลงถึง 43.6% ในกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน 3.2 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร

ดังนั้น หากไทยต้องการที่จะลดผลกระทบจากความเสี่ยงเชิงกายภาพ จะต้องเร่งดำเนินนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการลงทุนในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

✨อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> https://bit.ly/3Gg10KI

🙏ข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand .

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce