ปัจจัยบวกและปัจจัยท้าทายต่อการส่งออกของไทย ปี 2566

📍 ปัจจัยบวกและปัจจัยท้าทายต่อการส่งออกของไทย ปี 2566

➕ ปัจจัยบวก

✅ เศรษฐกิจของตลาดเป้าหมายเติบโตดี

✅ จีนผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19

✅ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลง

✅ การส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านด่านรถไฟโม่ฮาน

➕ ปัจจัยท้าทาย

✅ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักชะลอตัว

✅ อัตราดอกเบื้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น

✅ ความผันผวนของค่าเงินบาท

✅ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก

🙏 ขอบคุณข้อมูล: กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค (วศ.)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce