Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub

ดันประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นพ.สมพร คำผง ประธานและกรรมการผู้จัดการ Healthcare Expert Group(Thailand) Ms. Karen Karding Timmons, President of Global Healthcare Accreditation Ms. Renee-Marie Stephano,CEO and Founder ,Global Healthcare Resources ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมและการประเมิน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมีการเริ่มนำมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation (GHA) และ Well Hotel ในปี 2560 – 2569 ซึ่งการเป็นศูนย์กลางที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกอบรม จัดสมมนาหลักสุตร และใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับ GHA® Global Healthcare Accreditation for Medical Travel เป็นมาตรฐานโลกที่นอกจากจะรับรองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (patient care) และนักท่องเที่ยว ยังเพิ่มเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience) และ hospitality นอกจากนี้เพื่อประโยชน์สูงและประหยัดสุดกับทุกฝ่าย จึงเน้นเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability of Business) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ Value based healthcare หรือการบริการที่เพิ่มคุณค่ามากกว่ามูลค่าแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ซึ่งตามแนวทางมาตรฐานนี้จะเพิ่มมูลค่า medical hub ของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้

สำหรับส่วน Well Hotel เป็นมาตรฐานที่รับรองการให้การบริการที่ครบวงจรของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่ยอมรับของ World Medical Tourism สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation ได้เป็นอย่างดี ในการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เลือกเข้าพักหรือใช้บริการ ทั้งก่อนและหลังจากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาล

 

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce