Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub

ดันประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นพ.สมพร คำผง ประธานและกรรมการผู้จัดการ Healthcare Expert Group(Thailand) Ms. Karen Karding Timmons, President of Global Healthcare Accreditation Ms. Renee-Marie Stephano,CEO and Founder ,Global Healthcare Resources ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกอบรมและการประเมิน เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมีการเริ่มนำมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation (GHA) และ Well Hotel ในปี 2560 – 2569 ซึ่งการเป็นศูนย์กลางที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกอบรม จัดสมมนาหลักสุตร และใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

สำหรับ GHA® Global Healthcare Accreditation for Medical Travel เป็นมาตรฐานโลกที่นอกจากจะรับรองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (patient care) และนักท่องเที่ยว ยังเพิ่มเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience) และ hospitality นอกจากนี้เพื่อประโยชน์สูงและประหยัดสุดกับทุกฝ่าย จึงเน้นเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability of Business) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ Value based healthcare หรือการบริการที่เพิ่มคุณค่ามากกว่ามูลค่าแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ซึ่งตามแนวทางมาตรฐานนี้จะเพิ่มมูลค่า medical hub ของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้

สำหรับส่วน Well Hotel เป็นมาตรฐานที่รับรองการให้การบริการที่ครบวงจรของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ที่มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่ยอมรับของ World Medical Tourism สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation ได้เป็นอย่างดี ในการที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เลือกเข้าพักหรือใช้บริการ ทั้งก่อนและหลังจากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาล

 

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce