Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประธาน YEC หอการค้าเชียงใหม่พบนายกฯเสนอไอเดียพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (YEC) ได้รับเกียรติในการเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้นำเสนอโครงการ Charming Chiangmai ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce