ประธาน YEC หอการค้าเชียงใหม่พบนายกฯเสนอไอเดียพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (YEC) ได้รับเกียรติในการเข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้นำเสนอโครงการ Charming Chiangmai ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce