Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประธานหอการค้าเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการหอการค้าฯให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมรับฟังสรุปเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ ห้องประชุม โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce