ประธานหอการค้าเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการหอการค้าฯให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมรับฟังสรุปเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ ห้องประชุม โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce