Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประธานหอการค้าเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการหอการค้าฯให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมรับฟังสรุปเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ ห้องประชุม โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce