Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประธานหอการค้าเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ ในประเด็น โครงการ เชียงใหม่แชนด์บ๊อก หรือ ชาร์มมิ่งเชียงใหม่เเละ สถานการณ์เศรษฐกิจเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก NBT เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์ ในประเด็น โครงการ เชียงใหม่แชนด์บ๊อก หรือ ชาร์มมิ่งเชียงใหม่ ที่กำลังจะเริ่ม 1 ตุลาคมนี้ เเละ สถานการณ์เศรษฐกิจเชียงใหม่ ช่วงระบาดของโรคโควิด – 19 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce