Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กับความเห็นในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี2561

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความเห็นในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี2561 โดยเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้าง แต่ไม่ควรปรับขึ้นในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ เพราะจะเกิกดผลเสียในแง่ของเศรษฐกิจ และมีความเห็นให้ช่วยดูแลธุรกิจขนาดกลางและย่อม ในด้านต้นทุนด้วย

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ http://www.thaipost.net/home/?q=node/40203

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce