นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความเห็นในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี2561 โดยเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้าง แต่ไม่ควรปรับขึ้นในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ เพราะจะเกิกดผลเสียในแง่ของเศรษฐกิจ และมีความเห็นให้ช่วยดูแลธุรกิจขนาดกลางและย่อม ในด้านต้นทุนด้วย

อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ http://www.thaipost.net/home/?q=node/40203

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *