ประชาสัมพันธ์ แจก“ชุดคู่มือ ถอดบทเรียนการทำเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าธุรกิจ”

Free! “ชุดคู่มือ ถอดบทเรียนการทำเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าธุรกิจ”
สำหรับ SMEs ท่องเที่ยว-บริการ และผู้สนใจ
คลิกลิงก์ รับชม-ดาวน์โหลด
ชุดคู่มือ 1/4 รู้จักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy
ทาง FB เพจ: https://www.facebook.com/CircularEconomyAcademy

ผลิตโดย คก.เศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce