Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์โครงการ “The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล”

🔥🔥 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 15 FINEST INNOVATIVE BRANDS 🔥🔥

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีนวัตกรรมและต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดโอกาสทางการค้าด้วยองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ ภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY MODEL ในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ประเภท FASHION & LEATHER, GIFT & PREMIUM, HOUSEWARE, FURNITURE, HOME DÉCOR และ SPA&WELLNESS สมัครเข้าร่วมโครงการ “The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล”

พร้อมรับ
✔ คู่มือการสร้างแบรนด์แบบเฉพาะ (Brand Book)
✔ แคตตาล็อกออนไลน์ (E-Catalogue)
✔ องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ฟรี!! ตลอดทั้งโครงการ

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ 👇
https://forms.gle/kMBjSp75grqzmFps9

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พิฎญฑัฬฐ์ คำแหง (เมย์)
Email : pityatan@step.cmu.ac.th
Call : 096-1496961

ศิรดา ปัญญา (ใบเตย)
Email : sirada@step.cmu.ac.th
Call : 091-9415965

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce