ประชาสัมพันธ์โครงการ “The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล”

🔥🔥 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 15 FINEST INNOVATIVE BRANDS 🔥🔥

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีนวัตกรรมและต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดโอกาสทางการค้าด้วยองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ ภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY MODEL ในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ประเภท FASHION & LEATHER, GIFT & PREMIUM, HOUSEWARE, FURNITURE, HOME DÉCOR และ SPA&WELLNESS สมัครเข้าร่วมโครงการ “The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล”

พร้อมรับ
✔ คู่มือการสร้างแบรนด์แบบเฉพาะ (Brand Book)
✔ แคตตาล็อกออนไลน์ (E-Catalogue)
✔ องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ฟรี!! ตลอดทั้งโครงการ

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ 👇
https://forms.gle/kMBjSp75grqzmFps9

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พิฎญฑัฬฐ์ คำแหง (เมย์)
Email : pityatan@step.cmu.ac.th
Call : 096-1496961

ศิรดา ปัญญา (ใบเตย)
Email : sirada@step.cmu.ac.th
Call : 091-9415965

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce