Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์โครงการ Startup Connect

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
ร่วมดำเนินการโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และ บริษัท คิริมารุ จำกัด ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Startup Connect
ภายใต้ โครงการการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ จัดกิจกรรมเพื่อเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ SMEs

Boost up : สร้างพื้นฐานเร่งการเติบโต
Co – Creation : จับคู่ธุรกิจ ร่วมพัฒนาธุรกิจและขยายตลาด
Fund – Raising : เปิดโอกาสในการพบปะนักลงทุนระดับประเทศหลากหลายวงการ

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2565

รับสมัครวันนี้ – 14 มกราคม 2565 เท่านั้น
ทาง > https://forms.gle/Pv5EcKwiWZHqmzRYA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณชัญญาภัค ยอดคำแปง
chanyaphak@step.cmu.ac.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce