Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเสริม SMEs (D2)ได้จัดกิจกรรมSMEs Maret Place เป็นกิจกรรมที่ให้พื้นที่กับผู้ประกอบการ SMEsได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าโดยจัดในลักษณะงานแฟร์ จัดบูธให้ผู้ประกอบการ SMEได้ขายสินค้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลใน 5 สาขาในจังหวัดที่เป็น TOurist gateway ได้แก่ อุดรธานี/หาดใหญ่/เชียงราย/อุบลราชธานี/ระยองติดต่อกัน 2 ช่วงเวลาใน1เดือน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานามารถติดต่อ

02-0186978หรือ020186977

8

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ เเละพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entrepreneur Chiangmai Chamber)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entr …

Read More →

เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ มาเปิดโอกาสในการพาธุรกิจ ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และเป็นดาว …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือด้านการค้าหารลงุทนฯ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!