Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเสริม SMEs (D2)ได้จัดกิจกรรมSMEs Maret Place เป็นกิจกรรมที่ให้พื้นที่กับผู้ประกอบการ SMEsได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าโดยจัดในลักษณะงานแฟร์ จัดบูธให้ผู้ประกอบการ SMEได้ขายสินค้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นต์ทรัลใน 5 สาขาในจังหวัดที่เป็น TOurist gateway ได้แก่ อุดรธานี/หาดใหญ่/เชียงราย/อุบลราชธานี/ระยองติดต่อกัน 2 ช่วงเวลาใน1เดือน

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานามารถติดต่อ

02-0186978หรือ020186977

8

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองคำคู …

Read More →

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี2563 ฉบับที่11/2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่ …

Read More →

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 47/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2563

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 47/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2563 ​  & …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!