ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางขาย Online บน The Hub Thailand

🎯🎯 หอการค้าไทย มอบสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย ในการเพิ่มช่องทางขาย Online บน The Hub Thailand ซึ่งเป็น Online Marketplace Platform สัญชาติไทย

📍📍 ฟรี.!! จำนวน 300 รายเท่านั้น สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียน คลิ๊ก https://bit.ly/3oVjmck

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce