ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมแคมเปญ “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม”

📢📢 สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ (ทีเส็บภาคเหนือ) ขอเชิญผู้ประกอบการ
☑️ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว
☑️ กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่
☑️ กลุ่มสปา นวด
☑️ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
☑️ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
.
ร่วมแพคเกจเพิ่มช่องทางการตลาดกับ TCEB สสปน. ผ่าน Platform “TAGTHAI” (ทักทาย) ในแคมเปญ “เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม”
.
จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
.
📌ในวันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 9.00-12.00
ณโรงแรมดวงตะวัน ห้องเชียงดาว
.
สามารถลงทะเบียนผ่านกูเกิลฟอร์มหรือสแกน qr code
https://me-qr.com/DC4wGTp

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce