ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs

ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs

ด้านกรมบังคับคดี ได้จัดโครงการให้ความรู้กฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับผู้ประกอบการSMEs ตามนโยบาลรัฐบาลเพื่อส่งเสริมภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 24สิงหาคม59 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่โดยสมัครได้ตามช่องทางที่กรมบังคับคดีดำหนดไว้คือ

1.สมัครผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี WWW.led.go.th

2)ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี กรอกข้อมูลผู้สมัครและส่งโทรสารไปที่ กลุ่มงานประชาสััมพันธ์ โทรสาร 0-2433-08101 สอบถามรายละเอียด053-284840-5 ต่อ 11-12

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce