ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการลงเบียนรับวัคซีน COVID – 19 เข็มที่ 3

📢📢 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID – 19

🌟AstraZeneca

🌟Pfizer

🌟Moderna

📍📍ต้ังแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มีนาคม 2565 (เริ่มฉีดวัคซีน หลังวันที่ 15 มีนาคม 2565)

♦️ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/E2ASKJfvD43brEnJ7

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053 105038

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 053 304346 – 7

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce