ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการลงเบียนรับวัคซีน COVID – 19 เข็มที่ 3

📢📢 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID – 19

🌟AstraZeneca

🌟Pfizer

🌟Moderna

📍📍ต้ังแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มีนาคม 2565 (เริ่มฉีดวัคซีน หลังวันที่ 15 มีนาคม 2565)

♦️ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/E2ASKJfvD43brEnJ7

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053 105038

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 053 304346 – 7

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce