ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19

🎯องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 โดยรับวัคซีน Moderna

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันเวลาราชการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce