Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19

🎯องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 โดยรับวัคซีน Moderna

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันเวลาราชการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce