ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา”ธุรกิจครอบครัว” ปรับโครงสร้างกิจการเพื่อส่งต่อรุ่นต่อไป Restructure for Next GEN Family Business Succession

📢📢 “ธุรกิจครอบครัว” ปรับโครงสร้างกิจการเพื่อส่งต่อรุ่นต่อไป Restructure for Next GEN Family Business Succession 👨‍👩‍👧‍👦📍

“หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่” ร่วมกับ ONE Law Office และ APM: Asset Pro Management

จัดงานสัมมนา “ฟรี” ‼️FREE Seminar แก่ “ธุรกิจครอบครัว” 100 ท่าน

✅วันเสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565: 9.00 – 17.00 น ณ Shangri-la Hotel โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

1. อนาคต “ธุรกิจครอบครัว”​ ในรุ่นต่อไป

2. “ไปต่อ” หรือ “พอแค่นี้” … คนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดธุรกิจกงสี

3. ปรับโครงสร้าง “ธุรกิจกงสี” 7 แนวทาง – Business Model รูปแบบธุรกิจกงสี- Shareholding การถือหุ้นกงสี- Capital ทุนกงสี- Finance การเงินกงสี- Accounting & Tax บัญชีกงสีและภาษี- Asset ทรัพย์กงสี- People คนกงสี

4. ทางเลือก “ธุรกิจกงสี”​ รุ่นต่อไป- IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์- M&A ขายกิจการ- Joint Venture ร่วมทุน- Go Inter ขยายต่างประเทศ

🌐ท่านที่สนใจ “ลงทะเบียน” ผ่าน Scan QR Code หรือ https://forms.gle/nUAvZi8o6fN7i8TUA

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 080-554-8111Email: info@onelaw.co.thONE Law OfficeONE Law Academywww.onelaw.co.th

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce