ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม เจรจาธุรกิจ (Business Matching) งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

💹สร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ จับมือไปด้วยกัน ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตของธุรกิจ
.
👩‍🌾พบกับกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภาคการเกษตรครบวงจร
.
🔊ขอเรียนเชิญ Buyer เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
📍ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/mNoGV
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
นางสาวอาภัสรา ไชยมหาวัน (แอน) หมายเลขโทรศัพท์ 082 – 8804125
นางสาวศิรดา ปัญญา (ใบเตย) หมายเลขโทรศัพท์ 091 – 9415965
.
🌐ติดตามข่าวสาร
https://www.facebook.com/northernagricmuexpo
https://northern-agricmu-expo.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce