ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)
…………………………………………………………
🔈สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัวมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถีงการ บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่
.
💰การสนับสนุนจาก สสว.
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (Co – Payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดธุรกิจ (ไม่เกินรายละ 200,00 0 บาท)
.
📍กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล
 2. ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
 3. เน้นผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว, อาหาร – เครื่องดื่ม, ยา – สมุนไพร, New S – Curve, BCG และเกษตรแปรรูป เป็นต้น
  .
  🚩พื้นที่ดำเนินการ ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนเชียงราย ตาก ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำพูน แพร่ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ น่าน และพะเยา
  .
  ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยะระดับวิสาหกิจ และ SME มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Excellence Center CMU)
  097 2487814 (คุณกนกฉัฐ)
  087 3023015 (คุณจิดาภา)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce