Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์”กาแฟเขาทะลุ”ทะเบียนเลขที่ สช59100075 เมือวันที่31 มีนาคม 59ซึ่งกาแฟเขาทะลุมีลักษณะเด่นคือเป็นกาแฟพันธู์โรบัสต้ามีผลการแฟสุกสีแดงสารกาแฟสีน้ำตาลอ่อนเป็นกาแฟคั่วที่มีระดับการคั่วที่มีระดับการคั่วแบบอ่อน การคั่วแบบกลาง การคั่วแบบละเอียด  รสชาติขมเข้มมีคาเฟอินร้อยละ0.5 – 2.5ของนำ้หนักปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 200-300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบ่งชี้ภูมิศาสตร์

012344 6

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ เเละพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entrepreneur Chiangmai Chamber)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entr …

Read More →

เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ มาเปิดโอกาสในการพาธุรกิจ ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และเป็นดาว …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือด้านการค้าหารลงุทนฯ

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!