ประชาสัมพันธ์สมาชิก เลือกหัวข้อสัมมนาออนไลน์ ที่มีความสนใจเข้าร่วม

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารยูโอบี วางแผนการจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ให้กับสมาชิกฯ โดยขอความอนุเคราะห์สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เลือกหัวข้อสัมมนาที่มีความต้องการหรือสนใจเข้าร่วมรับฟัง เพื่อทางผู้จัดจักได้ดำเนินการกำหนดจัดกิจกรรมตามที่สมาชิกฯ มีความสนใจเข้าร่วมในหัวข้อนั้นๆ

✅ เลือกหัวข้อสัมมนา คลิ๊ก!! https://1th.me/A6uXy

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 053-105038 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce