ประชาสัมพันธ์สมาชิกหอการค้าฯ ส่งรายชื่อพนักงาน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

🔹 เรียน สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

▶️ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสมาชิกรวบรวมข้อมูลจำนวนพนักงานในบริษัทหรือโรงงานของท่านที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ส่งมายังหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

▶️ ทั้งนี้ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำรายชื่อไปหารือกับนายแพทย์สาธารณสุขเพื่อจัดสรรโควต้าฉีดวัคซีนให้กับทุกท่านต่อไป

▶️ โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้และส่งมายังหอการค้าฯ ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ก่อนเวลา 17.00 น.

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053-105038

🔄 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://1th.me/O3Leh

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce