Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์สมาชิกหอการค้าฯ ส่งรายชื่อพนักงาน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

🔹 เรียน สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

▶️ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสมาชิกรวบรวมข้อมูลจำนวนพนักงานในบริษัทหรือโรงงานของท่านที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ส่งมายังหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

▶️ ทั้งนี้ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำรายชื่อไปหารือกับนายแพทย์สาธารณสุขเพื่อจัดสรรโควต้าฉีดวัคซีนให้กับทุกท่านต่อไป

▶️ โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้และส่งมายังหอการค้าฯ ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ก่อนเวลา 17.00 น.

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053-105038

🔄 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://1th.me/O3Leh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce