ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์”

🌐 ARV พร้อมกับ depa และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “ยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์” 🌐

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢 หากท่านเป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาเมือง นักวิชาการ ผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ Smart City มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต 💡🏙

📍ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ https://bit.ly/3SpjvjX

AI and Robotics Ventures (ARV) เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ปตท.สำรวจและพัฒนาปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) ขับเคลื่อนและมุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://arv.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุทธามาศ ภู่ชัย 📞 085-553-8286
คุณแพรพลอย สุนทรพฤกษ์ 📞 093-137-5227

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce