ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs”

📢📢 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงธ.) สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์


📍📍หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs” ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting หรือ Facebook Fanpage : Thai Chamber


🚫🚫ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งตามลำดับการตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


▶️▶️เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ลิ้งค์ : https://rb.gy/s1leys
หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ด่านล้างนี้
และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Link ในการเข้าร่วมสัมมนาวันงานไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ ขอความกรุณาโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน และหากท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งลงทะเบียน


☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณา ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า 093-424-1622, 062-643-1945 (ณฐอร, บัณฑิตา)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce