Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs”

📢📢 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงธ.) สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์


📍📍หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs” ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting หรือ Facebook Fanpage : Thai Chamber


🚫🚫ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งตามลำดับการตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


▶️▶️เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ลิ้งค์ : https://rb.gy/s1leys
หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ด่านล้างนี้
และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Link ในการเข้าร่วมสัมมนาวันงานไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ ขอความกรุณาโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน และหากท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งลงทะเบียน


☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณา ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า 093-424-1622, 062-643-1945 (ณฐอร, บัณฑิตา)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce