ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา“กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19”

ขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live Thaichamber โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Highlights

1) สรุปภาพรวมกฎหมายการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานกับสถานการณ์โควิด-19

2) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

3) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

4) มาตรฐานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices: GLP

5) การบริหารจัดการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในโรงงานจากประสบการณ์จริง

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ฟรีที่ : https://bit.ly/3GgqPJe

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce