Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา“กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19”

ขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live Thaichamber โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Highlights

1) สรุปภาพรวมกฎหมายการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานกับสถานการณ์โควิด-19

2) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

3) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

4) มาตรฐานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices: GLP

5) การบริหารจัดการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในโรงงานจากประสบการณ์จริง

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ฟรีที่ : https://bit.ly/3GgqPJe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce