ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา“กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19”

ขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live Thaichamber โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Highlights

1) สรุปภาพรวมกฎหมายการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานกับสถานการณ์โควิด-19

2) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

3) สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

4) มาตรฐานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices: GLP

5) การบริหารจัดการแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในโรงงานจากประสบการณ์จริง

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ฟรีที่ : https://bit.ly/3GgqPJe

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce