ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Angel Investor Network in Action

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Angel Investor Network in Action เพื่อสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ภาคเหนือ: เชียงใหม่ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่พบกับวิทยากรชั้นนำจากแวดวงนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ

🔸 คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA

🔸 คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder, Techsauce Media

🔸 คุณเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ Thai Venture Capital Association (TVCA), Founder of UTC Holding

🔸 คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ Angel Investor & Business Development Consultantและ 3 New Gen Startup ภาคเหนือ ได้แก่ Techmorrow SK1 film และ Archiลงทะเบียนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการกิจกรรมครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง Onsite และ Online

คลิก 👉https://forms.gle/qUez7sWD5EwKwk4Q6

กำหนดการจัดงานใน 5 ภูมิภาค และข้อมูลเพิ่มเติม 👉https://www.facebook.com/ThailandStartup/posts/5534984886511803

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce