ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Angel Investor Network in Action

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Angel Investor Network in Action เพื่อสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ภาคเหนือ: เชียงใหม่ ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่พบกับวิทยากรชั้นนำจากแวดวงนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ

🔸 คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA

🔸 คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder, Techsauce Media

🔸 คุณเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ Thai Venture Capital Association (TVCA), Founder of UTC Holding

🔸 คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ Angel Investor & Business Development Consultantและ 3 New Gen Startup ภาคเหนือ ได้แก่ Techmorrow SK1 film และ Archiลงทะเบียนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการกิจกรรมครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง Onsite และ Online

คลิก 👉https://forms.gle/qUez7sWD5EwKwk4Q6

กำหนดการจัดงานใน 5 ภูมิภาค และข้อมูลเพิ่มเติม 👉https://www.facebook.com/ThailandStartup/posts/5534984886511803

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce