ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)”

📍📍ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model)” โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

➡โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ การปลูกจิตสำนึกการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

➡️ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

➡จำนวน 30 ราย

🙏จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ที่สนใจเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 27 มกราคม 2566!! ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตาม QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายนี้

https://docs.google.com/…/1QBcjvi757W2uDqJC2J9RCIF…/edit

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (phone) เบอร์โทร 054217326 ต่อ 17 หรือ (email) E-mail : moi_lampang@industry.go.th
1. คุณนพมาศ เขื่อนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2. คุณวรรณิพา อินญาวิเลิศ นักวิชาการอุตสาหกรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce