ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

📌📌 📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ และสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวมายัง ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยภายในงานจะมี การแสดงผลงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วรรณญารัตน์ ไชยชนะ (ผู้ประสานงาน)
081-7836201 📌📌

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce