ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

📌📌 📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ และสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวมายัง ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยภายในงานจะมี การแสดงผลงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วรรณญารัตน์ ไชยชนะ (ผู้ประสานงาน)
081-7836201 📌📌

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce