Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

📌📌 📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ และสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวมายัง ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยภายในงานจะมี การแสดงผลงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วรรณญารัตน์ ไชยชนะ (ผู้ประสานงาน)
081-7836201 📌📌

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce