Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประชาสัมพันธ์การรับทำเอกสารรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รายงาน Cop และ ESA

? ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับทำเอกสารรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ในการรับจัดทำรายงาน Cop และ ESA ให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ

โดยทางบริษัทเป็นที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ในด้านการประส่านงานและการจัดทำรายงานเสนอต่อภาครัฐ บริษัทฯ

? สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2129 3959 (คุณวาสนา) E-mail : wassana.ded@gmail.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเ …

Read More →

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับ …

Read More →

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!