ประชาสัมพันธ์การรับทำเอกสารรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รายงาน Cop และ ESA

? ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับทำเอกสารรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ในการรับจัดทำรายงาน Cop และ ESA ให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ

โดยทางบริษัทเป็นที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ในด้านการประส่านงานและการจัดทำรายงานเสนอต่อภาครัฐ บริษัทฯ

? สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2129 3959 (คุณวาสนา) E-mail : wassana.ded@gmail.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce