ประชาสัมพันธ์การบรรยาย เปิดโลกธุรกิจใหม่กับ “PromptBiz” ธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร

📣เชิญรับฟังการบรรยาย

🌐เปิดโลกธุรกิจใหม่กับ “PromptBiz” ธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร🌐

🎯เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการค้าในอนาคตที่จะปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้นแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านระบบ Zoom

💻ลงทะเบียนได้ที่ https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=8tCRSuyPI4HJkbBNYxDW6g==

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce