ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

เรียน สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บรรจุกล่องน้ำหนัก 5 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท ราคาจำหน่ายกล่องละ 125 บาท สามารถเลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) ได้ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ ตลาดเกษตรกร ตรงข้ามโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อได้ที่ https://forms.gle/HD9KjxzmBZV1bgyY7

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce