ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

เรียน สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ บรรจุกล่องน้ำหนัก 5 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท ราคาจำหน่ายกล่องละ 125 บาท สามารถเลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) ได้ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 07.30 – 14.00 น. ณ ตลาดเกษตรกร ตรงข้ามโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ (สุก) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อได้ที่ https://forms.gle/HD9KjxzmBZV1bgyY7

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce