ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านกาคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ รอบที่ 1 เเละ รอบที่ 2″สสว. CONNEXT หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food Fair 2020″

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านกาคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ รอบที่ 1 เเละ รอบที่ 2″สสว. CONNEXT หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food Fair 2020″ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โครงการตลดอนุสาร ย่านไนท์บาซ่าร์ จังหวัดเชียงใหม่ คลิ๊ก !! https://1th.me/IqtnZ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce