ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

📢📢 ประกาศรับสมัครงาน
✨ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

✨คุณสมบัติ
📍มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
📍สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
📍มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
📍มีทักษะการออกแบบโดยการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ AI หรือ CANVA
📍มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
📍มีบุคลิกดี​ มีมนุษยสัมพันธ์​ดี​ มียานพาหนะ​เป็นของตนเอง
📍ปฏิบัติงานอื่นๆ​ ที่ได้รับ​มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

📑กรอกเอกสารสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/m82panobQVVMCpnR8

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 105038 หรือ 080 4608787

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce