ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

📢📢 ประกาศรับสมัครงาน
✨ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

✨คุณสมบัติ
📍มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
📍สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
📍มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
📍มีทักษะการออกแบบโดยการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ AI หรือ CANVA
📍มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
📍มีบุคลิกดี​ มีมนุษยสัมพันธ์​ดี​ มียานพาหนะ​เป็นของตนเอง
📍ปฏิบัติงานอื่นๆ​ ที่ได้รับ​มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

📑กรอกเอกสารสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/m82panobQVVMCpnR8

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 105038 หรือ 080 4608787

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce