Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

📢📢 ประกาศรับสมัครงาน
✨ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

✨คุณสมบัติ
📍มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
📍สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
📍มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
📍มีทักษะการออกแบบโดยการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ AI หรือ CANVA
📍มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
📍มีบุคลิกดี​ มีมนุษยสัมพันธ์​ดี​ มียานพาหนะ​เป็นของตนเอง
📍ปฏิบัติงานอื่นๆ​ ที่ได้รับ​มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

📑กรอกเอกสารสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/m82panobQVVMCpnR8

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 105038 หรือ 080 4608787

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce