Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา
1. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุมสาย
2. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5ชุมสาย
3. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 5ชุมสาย
4. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจำงหวัดชัยนาท จำนวน 3ชุมสาย
5. งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battry พื้นที่จังหวัดสุโขทัย , จังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ชุมสาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th และเว็ปไซต์ www.gprocurement.com โทร 0-5396-3369

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!