Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่จังหวะด เชียงใหม่ และ ลำพูน

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะจัดหางาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย
2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการประกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5396-3368 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th

1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย

2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce