Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่จังหวะด เชียงใหม่ และ ลำพูน

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะจัดหางาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย
2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการประกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5396-3368 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th

1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย

2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด​เชียงใหม่​ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 21/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →

เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸 …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!