บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่จังหวะด เชียงใหม่ และ ลำพูน

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะจัดหางาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย
2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการประกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5396-3368 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th

1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย

2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce