Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่จังหวะด เชียงใหม่ และ ลำพูน

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะจัดหางาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย
2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ในการประกาศให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบทั่วกัน และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5396-3368 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tot.co.th

1. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3ชุมสาย

2. จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery พื้นที่จังลำพูน จำนวน 1ชุมสาย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce