ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการ “จับคู่กู้เงิน” เชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารฯ

♦️โครงการ “จับคู่กู้เงิน” เป็นโครงการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ธนาคารออมสิน มีโครงการ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ภาคการท่องเที่ยว” ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ E-mail : cccprojectmb@gmail.com

โดยแจ้งข้อมูลอาทิ ชื่อ – สกุล / บริษัท / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail หมายเหตุ : แจ้งข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce