ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการ “จับคู่กู้เงิน” เชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารฯ

♦️โครงการ “จับคู่กู้เงิน” เป็นโครงการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ธนาคารออมสิน มีโครงการ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ภาคการท่องเที่ยว” ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ E-mail : cccprojectmb@gmail.com

โดยแจ้งข้อมูลอาทิ ชื่อ – สกุล / บริษัท / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail หมายเหตุ : แจ้งข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce