Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการ “จับคู่กู้เงิน” เชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารฯ

♦️โครงการ “จับคู่กู้เงิน” เป็นโครงการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ธนาคารออมสิน มีโครงการ “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ภาคการท่องเที่ยว” ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ E-mail : cccprojectmb@gmail.com

โดยแจ้งข้อมูลอาทิ ชื่อ – สกุล / บริษัท / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail หมายเหตุ : แจ้งข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce