นางสมฤดี ชาญชัย ผู้อำนวยการภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสิรมการเดินทางเที่ยวแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “แอ่วเหนือครั้งใหม่ ไม่เหมือนเดิม” ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือ 1.34 แสนล้านบาท เติบโต 8.7%  จากสถิติปี 2559 ภาคเหนือมีรายได้ท่องเที่ยวรวม 1.14 แสนล้านบาท

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดินทางซ้ำ (Repeater) และมักจะเดินทางมาเที่ยวภาคเหนือในช่วงเวลาหน้าหนาว ทำให้การท่องเที่ยวเกิดตลาดกระจุกตัวเฉพาะช่วงหน้าหนาว จึงทำให้เกิดแนวคิดในการกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยว เสนอการท่องเที่ยวในฤดูกาลอื่น รูปแบบที่สวยงามต่างออกไป

นอกจากนี้ เตรียมส่งเสริมธุรกิจบริการและท่องเที่่ยวภาคเหนือในกลุ่มสตาร์ทอัพที่ใช้แนวคิดใหม่ และเทคโนโลยี (Travel Tech & Start up Business in Service) เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าภาคเหนือ และกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ จะมีโอกาสมากขึ้นในทางการตลาด เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดได้ จนเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่จะได้ร่วมกับคนในชุมชน ในการกระจายรายได้ จนเกิดเป็นชุมชนเติบโตที่ยั่งยืน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *