Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ด่วน!! เปิดรับสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ และการประกวดการออกแบบกิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE

💡💡เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และการประกวดการออกแบบกิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE 💡💡

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนะสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ สสปน. ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม

✨พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ✨Online Training & Workshop วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.• ความสำเร็จของธุรกิจ MICE ใน MICE CITY: มิติที่ผู้ประกอบการต้องรู้

• ทำอย่างไรให้ลูกค้ามั่นใจในยุคความปกติใหม่ (New Normal) • Workshop การออกแบบเส้นทางประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

🔆 รูปแบบ New Normal (Creative & Sustainable Event)

🔆 Online Pitching เส้นทางประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์4 ก.ย. 64

• แต่ละกลุ่มนำผลงานที่ได้จากการทำ Workshop ไปพัฒนาต่อยอด โดยมี Mentor ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้แนะนำ (ผ่าน Online Meeting 2 ครั้ง) ก่อนนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในการประกวดเพื่อชิงรางวัลใน วันที่ 4 ก.ย. 64

🔖สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน📄ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิ๊ https://forms.gle/csSKTckyMCycFX9k9

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร 053942153E-mail mic.bacmu@gmail.com Facebook Fanpage : MIC Accbacmu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce