ดัชนีเศรษฐกิจลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือน มิถุนายน โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอก­ารค้าไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแถลงข่าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถนนราชบพิธ กรุงเทพ.

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce