Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มีค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 24 เดือน

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มีค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 24 เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ระดับ 76.8 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558

ดัชนีฯ มีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องมาจาก การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น (ในหลายจังหวัดที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น)

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาข้าวที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ ประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นนอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากนโยบายของทรัมป์ และ Brexit

ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2560 เติบโตอยู่ที่ 3.6% การส่งออกขยายตัว 2-3% เงินเฟ้ออย่ที่ระดับ 1.6-2.1%

สงกรานต์ปีนี้ เงินสะพัด 1.27 แสนล้านบ. สูงสุดในรอบ 12 ปี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยถึง ผลสำรวจโพล พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ปีนี้มีเงินสะพัดประมาณ 127,000 ล้านบาท ขยายตัว 2.5% มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 ปี โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ 65% จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และประกอบกับราคาสินค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ พบว่า ท่องเที่ยวภายในประเทศ 90% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,900 บาท และท่องเที่ยวต่างประเทศ 10% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 75.000 บาท

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce