Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มีค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 24 เดือน

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค มีค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 24 เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ระดับ 76.8 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558

ดัชนีฯ มีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องมาจาก การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อีกทั้ง ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น (ในหลายจังหวัดที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น)

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาข้าวที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ ประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นนอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากนโยบายของทรัมป์ และ Brexit

ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2560 เติบโตอยู่ที่ 3.6% การส่งออกขยายตัว 2-3% เงินเฟ้ออย่ที่ระดับ 1.6-2.1%

สงกรานต์ปีนี้ เงินสะพัด 1.27 แสนล้านบ. สูงสุดในรอบ 12 ปี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยถึง ผลสำรวจโพล พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ปีนี้มีเงินสะพัดประมาณ 127,000 ล้านบาท ขยายตัว 2.5% มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 ปี โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ 65% จะมีการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และประกอบกับราคาสินค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ พบว่า ท่องเที่ยวภายในประเทศ 90% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,900 บาท และท่องเที่ยวต่างประเทศ 10% ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 75.000 บาท

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce